czwartek, 02 marzec 2017 11:24

Program rajdu Wyróżniony

         7-8 kwietnia

         Drawsko Pomorskie 

 

 

   PROGRAM ZAWODÓW

 

21-03-2017

 

WTOREK

 

- Zakończenie I terminu zgłoszeń

 

Biuro Organizatora

24-03-2017

 

PIĄTEK

 

- Zamknięcie listy zgłoszeń

 

Biuro Organizatora

31-03-2017

 

PIĄTEK

 

- Publikacja listy zgłoszeń

- Publikacja harmonogramu Odbioru Administracyjnego

- Publikacja harmonogramu Badania Kontrolnego

 

Oficjalna strona
internetowa zawodów

 

 

 

 

7-04-2017

8:00 – 12:30

8:30 – 14:00

 

13:30 -15:30

14:30

15:30

 

 

16:00

17:30

18:00

20:15

21:30

PIĄTEK

 

- Obiór Administracyjny

- Badanie kontrolne –BK-1; plombowanie i znakowanie

- Montaż systemu GPS-PZM

- Zapoznanie z trasą SSS

- I posiedzenie ZSS

- Publikacja Listy załóg dopuszczonych do startu w Rajdzie

- Publikacja Listy startowej do Sekcji 1 /
  Odcinka Super Specjalnego/

- Obowiązkowa odprawa z załóg

- Start Rajdu

- Odcinek Super Specjalny SSS-1

- Wybór pozycji startowych do Sekcji 2

- Publikacja Listy startowej do Sekcji 2

 

Biuro Zawodów Drawsko Pom.

OSKP PZM Drawsko Pom.

OSKP PZM Drawsko Pom.

CSWL Drawsko Pom.

Biuro Zawodów Drawsko Pom.

Oficjalna tablica ogłoszeń/

Oficjalna strona
internetowa zawodów

Biuro Zawodów Drawsko Pom.

Park Serwisowy Drawsko Pom.

CSWL Drawsko Pom.

Biuro Zawodów Drawsko Pom.

Oficjalna tablica ogłoszeń/

Oficjalna strona internetowa

8-04-2017

8:30

17:00

17:00

18:30

 

19:00

 

19:15

SOBOTA

 

 

- Start do Sekcji 2

- Meta Rajdu

- Końcowe Badanie Kontrolne

- Publikacja prowizorycznej klasyfikacji końcowej

 

- Publikacja końcowej oficjalnej klasyfikacji Rajdu

 

- Ceremonia wręczenia nagród

 

Park zamknięty Drawsko Pom.

Park zamknięty Drawsko Pom.

OSKP PZM Drawsko Pom.

Oficjalna tablica ogłoszeń/

Oficjalna strona internetowa

Oficjalna tablica ogłoszeń/

Oficjalna strona internetowa

Park Serwisowy Drawsko Pom.