COVID-19

Warunkiem koniecznym uczestniczenia zawodników, personelu zawodników, oraz przedstawicieli mediów w Wysoka Grzęda Baja Drawsko Pomorskie jest złożenie przy wjeździe na teren zawodów oświadczenia o stanie zdrowia (oświadczenie COVID-19 / COVID-19 Statement) i poddanie się bezdotykowemu, kontrolnemu pomiarowi temperatury ciała.

Osoby przebywające na terenie zawodów zobowiązane są do przestrzegania obowiązujących w przestrzeni publicznej zasad sanitarnych, tj. zachowania dystansu społecznego (min. 1.5 metra), a w sytuacji gdy jest to niemożliwe do stosowania maseczek lub przyłbic ochronnych, zasłaniających usta i nos.

W biurze prasowym i biurze zawodów obowiązuje nakaz stosowania maseczek lub przyłbic ochronnych, zasłaniających usta i nos.

Środki do dezynfekcji rąk będą dostępne w biurze zawodów / biurze prasowym / parku serwisowym.

Każdy zawodnik musi posiadać własne środki dezynfekcyjne (oprócz środków zapewnionych przez organizatora), i dezynfekować ręce oraz używany sprzęt sportowy, będący jego własnością.