Informacje dla mediów

Formularz akredytacyjny / Accreditation form


Zasady oraz procedury są następujące:
Organizator Wysoka Grzęda Baja Drawsko jest odpowiedzialny za akredytację przedstawicieli polskich oraz zagranicznych mediów, włącznie z mediami elektronicznymi. Akredytacje przyznawane są wyłącznie przedstawicielom mediów o charakterze publicznym, którzy zamierzają relacjonować przebieg Wysoka Grzęda Baja Drawsko, a także zespołom prasowym obsługującym zawodników.

Akredytacje ograniczają się wyłącznie do profesjonalnych dziennikarzy, fotoreporterów oraz operatorów kamer. Akredytacje przyznawane są przedstawicielom mediów jako ich narzędzie pracy i nie mogą być wykorzystywane do działań reklamowych, promocyjnych oraz PR. Akredytacje będą przyznawane co najwyżej dla trzech przedstawicieli reprezentujących dane wydawnictwo, agencję prasową, rozgłośnię radiową lub portal internetowy.

Dziennikarze oraz fotoreporterzy niezależni mogą uzyskać akredytację dla mediów pod warunkiem udokumentowania wcześniejszych publikacji znaczących artykułów i zdjęć.

Kontakt dla mediów:

media@bajadrawsko.pl