Informacje dla mediów

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy dziennikarzy wszystkich redakcji do relacjonowania Wysoka Grzęda Baja Drawsko Pomorskie. Będzie nam niezmiernie miło jeśli znajdą Państwo chęć i czas, by pojawić się na naszym rajdzie i relacjonować przebieg rajdu w Waszych mediach.

NEWSLETTER WYSOKA GRZĘDA BAJA DRAWSKO POMORSKIE 2021.

1. Informacja Prasowa

2. Informacja Prasowa

Multimedia

Zasady przyznawania akredytacji

W Wysoka Grzęda Baja Drawsko Pomorskie stosowane są kryteria dotyczące przyznawania akredytacji telewizyjnych, radiowych, prasowych i internetowych zgodne z zasadami określonymi przez Międzynarodową Federację Samochodową (FIA) oraz Polski Związek Motorowy (PZM). Zasady oraz procedury są następujące:

1. Za akredytacje przedstawicieli polskich oraz zagranicznych mediów odpowiedzialny jest organizator zawodów.

2. Przedstawiciele mediów występują o akredytacje na Wysoka Grzęda Baja Drawsko Pomorskie  za pośrednictwem formularza onlineLINK do formularza.

3. Wnioski niekompletne lub wypełnione nieprawidłowo mogą nie zostać rozpatrzone.

4. Termin nadsyłania wniosków akredytacyjnych online (oraz przykładów publikacji w przypadku zastosowania punktu nr 15 niniejszych zasad) dla Wysoka Grzęda Baja Drawsko Pomorskie to 4 kwietnia 2021.

5. Akredytacje przyznawane są nieodpłatnie, wyłącznie mediom o charakterze publicznym, które zamierzają relacjonować przebieg Wysoka Grzęda Baja Drawsko Pomorskie .

6. Akredytacje ograniczają się wyłącznie do profesjonalnych dziennikarzy, fotoreporterów oraz operatorów kamer i dronów.

7. Operatorzy dronów, niezależnie od ich rodzaju, masy i wielkości, zobowiązani są do posiadania aktualnego świadectwa kwalifikacji/licencji uprawniającej ich do obsługi drona, a także polisy OC, z której pokrywane będą ewentualne straty spowodowane przez operatora drona. Ponadto operatorzy dronów zobowiązani są do uzyskania wymaganych zgód na korzystanie z dronów w przestrzeni powietrznej nad wybranym obszarem oraz zgody organizatora Wysoka Grzęda Baja Drawsko Pomorskie.

8. Akredytacje przyznawane są przedstawicielom mediów jako ich narzędzie pracy i nie mogą być przekazywane osobom trzecim oraz wykorzystywane do działań PR, reklamowych lub innych o charakterze promocyjnym lub związanych z działalnością komercyjną.

9. Akredytacje dla mediów nie są przyznawane przedstawicielom sponsorów, organizatorów zawodów, dostawców, zespołów oraz zawodników.

10. Akredytacje mogą być przyznane co najwyżej dla dwóch przedstawicieli reprezentujących dane wydawnictwo, agencję prasową, stację telewizyjną, rozgłośnię radiową lub portal internetowy.

11. O akredytację mogą ubiegać się wyłącznie osoby, które ukończyły 18 lat.

12. Jeden wniosek dotyczy tylko jednej akredytacji (jednego dziennikarza).

13. Decyzja dotycząca wniosku będzie wysłana osobie ubiegającej się o akredytację za pośrednictwem poczty elektronicznej.

14. Złożenie wniosku akredytacyjnego nie jest równoznaczne z przyznaniem akredytacji. Organizator pozostawia sobie prawo do ustalenia ostatecznej listy akredytowanych dziennikarzy.

15. Dziennikarze niezależni mogą uzyskać akredytację dla mediów pod warunkiem udokumentowania wcześniejszych publikacji dotyczących sportów motorowych. Przykłady publikacji należy nadsyłać w formie elektronicznej na adres: media@bajapoland.eu. Wykazanie się publikacjami nie jest równoznaczne z przydziałem akredytacji. Stanowi jedynie podstawę do rozpatrywania wniosku.

16. Oryginał wniosku akredytacyjnego, potwierdzony przez redakcję, należy należy przedstawić przy odbiorze akredytacji.

17. Za każdą kamizelkę będzie pobierana kaucja zwrotna w wysokości 100 zł. Akredytowani są proszeni o przygotowanie odliczonej kwoty podczas odbioru akredytacji.

18. Akredytowani przedstawiciele mediów są zobowiązani do stosowania poprawnej i pełnej nazwy zawodów, tj. Wysoka Grzęda Baja Drawsko Pomorskie .

19. Akredytowani dziennikarze są zobowiązani do przestrzegania wszystkich instrukcji i poleceń osób funkcyjnych, policji, służb ratowniczych i ochrony.

20. Akredytowani dziennikarze zobowiązują się do zachowania wszelkich możliwych środków ostrożności tak, aby ich praca podczas Wysoka Grzęda Baja Drawsko Pomorskie była jak najbezpieczniejsza.

21. Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyznania lub niezwłocznego odebrania akredytacji osobom, które naruszają przepisy bezpieczeństwa podczas rajdu, nie stosują się do poleceń służb zabezpieczających imprezę lub swoimi działaniami naruszają zasady rzetelnego relacjonowania zawodów sportowych.

22. Akredytacje będące w posiadaniu osób trzecich, nieupoważnionych uważa się za nieważne i podlegające prawu konfiskaty.

23.Organizator zaleca dziennikarzom, w szczególności fotoreporterom i operatorom kamer, posiadanie ważnej polisy OC oraz NNW. Posiadanie tych polis nie jest jednak warunkiem niezbędnym do przyznania akredytacji.

24. W trakcie zawodów przyznana akredytacja MEDIA oraz TV/FOTO powinna zostać umieszczona w widocznym miejscu (zgodnie z przeznaczeniem), a kamizelkę TV/FOTO w czasie wykonywania pracy należy ubierać na odzież wierzchnią i nie powinno się jej zasłaniać np. plecakami czy też inną odzieżą.

25. Serdecznie zapraszamy do zapisania się do naszych newsletterów. Znaleźć w nich można ciekawe informacji i artykuły prasowe, do wykorzystania w pracy dziennikarskiej. NEWSLETTER WYSOKA GRZĘDA BAJA DRAWSKO POMORSKIE 2021.

26. Ważne! 

Osoba przekraczająca granicę państwową Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązana posiadać negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 wykonanego, przed przekroczeniem granicy, w okresie 48 godzin, licząc od momentu wyniku tego testu, i przedłożyć na żądanie funkcjonariusza Straży Granicznej wynik tego testu w języku polskim albo w języku angielskim.

Osoby, które przekraczają polską granicę, muszą przedstawić Straży Granicznej pismo wystawione przez organizatora zawodów sportowych. Może to być także – poświadczony przez Polski Związek Motorowy – dokument zawierający dane dotyczące odbywania się zawodów sportowych, ich terminu oraz charakteru uczestnictwa.