Informacje dla zawodników

CEZ-FIA, RMPST, MMCR Rajdowy Puchar Polski Samochodów Terenowych Puchar Polski w Rajdach Baja Terenowa Impreza Samochodowa
2. Runda Mistrzostw Europy Centralnej w Rajdach Terenowych
2nd round of FIA Central European Zone Cross Country Championship

1. Runda Mistrzostw Polski Samochodów Terenowych
1st round of Polish Cross Country Championship

1. i 2. Runda Mistrzostw Republiki Czeskiej w Rajdach Terenowych
1st & 2nd round of Czech Republic Cross Country Championship
1. runda Rajdowego Pucharu Polski Samochodów Terenowych
1st round of Polish Cross-Country Cup
1. runda Pucharu Polski w Rajdach Baja
1st round of Polish Cup for Baja Rallies
Terenowa Impreza Samochodowa

Komunikaty / Bulletins
1.1 Bulletin No.1/Komunikat nr 1

1.2 Bulletin No. 2 / Komunikat Nr 2

1.1 Komunikat Nr 1

1.2 Komunikat Nr 2

1.1 Komunikat Nr 1

1.2 Komunikat Nr 2

1.3 Komunikat Nr 3

1.1 Komunikat Nr 1

Decyzje ZSS / Sport Stewards Decisions

Listy zgłoszeń / Entry Lists
5.1 Entry list/Lista zgłoszeń 5.1 Lista zgłoszeń 5.1 Lista zgłoszeń 5.1 Lista zgłoszeń

Regulaminy Uzupełniające / Supplementary Regulations
Regulamin Uzupełniający [PL]

Supplementary Regulations [EN]

Regulamin Uzupełniający [PL] Regulamin Uzupełniający [PL] Regulamin Uzupełniający [PL]

Formularze zgłoszeń / Entry Forms
Formularz zgłoszeniowy / Entry Form

Wspólne lub sąsiadujące miejsce w Parku Serwisowym / The same or neighbouring place in Service Park

Dodatkowe miejsce w Parku Serwisowym / Additional space in Service Park

Formularz zgłoszeniowy / Entry Form

Wspólne lub sąsiadujące miejsce w Parku Serwisowym / The same or neighbouring place in Service Park

Dodatkowe miejsce w Parku Serwisowym / Additional space in Service Park

Formularz zgłoszeniowy / Entry Form

Wspólne lub sąsiadujące miejsce w Parku Serwisowym / The same or neighbouring place in Service Park

Dodatkowe miejsce w Parku Serwisowym / Additional space in Service Park

Formularz Zgłoszeniowy / Entry Form

Wspólne lub sąsiadujące miejsce w Parku Serwisowym / The same or neighbouring place in Service Park

Dodatkowe miejsce w Parku Serwisowym / Additional space in Service Park